1/23/2008

umbrela 3 Prestige

ENTREVISTA CO PATRÓN MAIOR DE BUEU

®¿Qué lle pareceu a acción do goberno ó intentar transladar o barco a Portugal, e de seguido pasealo pola súa?

-- Non é de recibo nin de persoas con sentido común levar primeiro o barco a 90 millas rumbo nor-noroeste, despois levalo 200 millas rumbo o sur e despois 90 rumbo oeste e poñéndolle o costado danado a mares de forza de entre 8 – 20.

®¿Que faría vostede para evitar tal catástrofe ecolóxica?

--A min dame gana de matar a algúns políticos. Eu levaría o barco a un porto onde xa estivera afectado e sacaría o petróleo.

®Cando chegou a mancha de fuel a Illa de Ons,¿Quen a descubriu?

--A pesar de estar facendo seguimento destas manchas amencemos con elas a dúas millas da costa e non fixo falta descubridores porque toda a mariñeiria se atopou con elas.

®¿O material solicitado para poder limpar foi mandado polo goberno?

--Non, só madaron capachos, pás e horquillas. Ata tivemos que limpar coa man.

®¿Hai laguen que dirixa a limpeza levada a cabo no mar?

--Non, aínda que hai coordinación, cada un fai o que pode.

®¿E nas praias?

--Nas praias os de medio ambiente e os militares.

®¿Cómo lles afecta económicamente as persoas.

--De momento a economía non se resinte.

®¿Qué lle pareceu a reacción do presidente da xunta?
--Non houbo reacción

®¿E a do goberno?

--Debería preocuparse máis e mandar medios.

®¿Isto podería provocar enfermedades na xente?

--Non o sabemos

®¿cómo se vai ver afectado o sector pesqueiro cando se queira volver introducir?

---Antes cando se falaba de productos galegos falábase de calidade e agora falase de productos galegos do Prestige. A repercusión non só vai vir polo chegada da marea negra senón tamén pola alarma social que se vai serrar.

®¿Hai unha nova mancha a poucas millas de Ons?

--Haina pero aínda está moi lonxe.

®¿Cre que farían falta máis voluntarios?
--Sí.

®¿Quen pagará o destrozo dos barcos e das planadoiras?

--Os mariñeiros, por suposto, non. Estará cuberto ao 100%.

Raquel Calviño 2º B


“ENTREVISTA A UN MARIÑEIRO AFECTADO POLA MAREA NEGRA”

1.- ¿Qué consecuencia traerá para os mariñeiros a marea negra?.

--Destrucción total.

2.- ¿O goberno fíxovos chegar alguna axuda?.

--De momento non.

3.- ¿Qué che parece o interese do presidente da xunta?.

--Cero.

4.- ¿E do goberno?.

--Igual.

5.- ¿Qué farías ti cando o barco empezou a agretarse?.

--Meteríao nun porto e bombearíalle o Fuel-Oil.

6.- ¿Cres que o goberno galego e o español están axudando?.

--Non, de momento non..

7.- ¿Cres que o gebrno fixo ben en levar o barco mar adentro?.

--Non, fixo mal.Entrevista


Esta é unha entrevista que lle fago ó meu pai: Francisco Álvarez, profesor de administración de empresas, pero sobre todo: GALEGO.


-Ola Francisco.
-Ola.

-¿Qué opinas do afundimento do Prestige?
-Que foi o resultado da incompetencia dos políticos, por non ter controlado o tráfico de buques con mercancías perigosas, despois de tantos accidentes nos últimos anos, e no caso concreto do Prestige, pola deixadez que tiveron que nos pode levar a unha catástrofe de enormes consecuencias económicas, medioambientais e sociais.

-¿Cres que Galicia saberá sobrepórse a estas catástrofes?
-Eu penso e espero que si, pero con grandes dificultades, e aínda non están avaliados os danos. Ademais nin sequera sabemos se o peor é isto ou aínda está por vir.

-¿Ti estás afectado directamente?
-Non no meu traballo, pero todos somos afectados polas consecuencias medioambientais.

-¿Cómo cres que vivirán isto os afectados directos?
-Mal: os mariñeiros non poden pescar, e non teñen ingresos. Non saben nin o importe das axudas, nin durante canto tempo as van recibir.
Tamén son afectados todos aqueles sectores que dependen da economía do mar: como o comercio, a hostelería... e tamén sen dúbida o turismo.Pero ó final afactaranos a todos

-¿Cómo pensas que nos estamos a organizar os galegos?
-Ata o de agora a organización está á marxe da administración. É gracias ó traballo dos mariñeiros e voluntarios que o problema non fose a maiores.

-E para rematar: ¿canto pensas que tardaremos en recuperarnos deste desastre?
-Non sei, pero será cousa de varios anos.E así ve Francisco o tema do Prestige. Eu estou de acordo con el, pero recalcaría que: O GOBERNO NON ESTÁ FACENDO NADA. E que se isto segue así, vaise vestir de loito toda Galicia, non só a costa.

Irene 2º C"GALICIA VÍSTESE DE LOITO E DERRAMA BÁGOAS NEGRAS"
ONDE CONTAN A VERDADE

Asegúrovos que unha cousa é velo pola TV e outra estar alí. Tocalo, cheiralo ver as praias negras, ós paxaros cheos de crudo sen poder moverse; os pescadores mirando o mar,chorando."escribe nun correo unha voluntariada para a limpeza das costas galegas.

Un lazo negro presIde a web da plataforma a Burla Negra, un grupo de galegos que tratan de mostrar a súa indignación cunha páxina que segue día a día a catástrofe ecolóxica do Prestige
NUNCA MÁIS: www. noo050. org/mareanegra/nuncamáis.htm VERDES: WWW.losverdesdeandalucia.org
BURLA NEGRA:http://burlanegra. vieiros.com
TIERRA:www.tierra.org
LVIV A:www.lviva.org
EA:www .ecologistasenaccion.org
ADOSNET: www. Adosnet.com/leliadoura/prestige.asp
XUNTA:www.com.prestige.cesga.es
ADEGA: www.adegagaliza.org
MAREA NEGRA: www. psoecoruna. org/Mareanegra.htm
EL P AIS:www .elpais.es
MEDIO AMBIENTE:www. mma. esGalicia de loito


A min paréceme que todo o que está pasando é coma un soño , un pesadelo, e penso que cando esperte todo vai volver a ser como era antes, e pásame isto porque non chego a comprender tanta ignorancia xunta
Indígname ver como todo o mundo se enteirara ó detalle do que estaba pasando menos nós, os afectados . Non sei como poden ignorarnos de tal maneira . A xente ten que escoitar a radio Portuguesa se queren estar ben informados , os gobernantes o único que fixeron foi desaparecer por completo . Negaron o evidente e permitiron que a catástrofe se fixera o dobre do que era nun principio.
Agora que todo está perdido o que me indigna é que non haxa material para tódolos voluntarios e que haxa xente recollendo petróleo desesperadamente sen seber as consecuencias que ese Fuel pode ter na súa saúde.

Marina Acuña Loira

Nenhum comentário: